Αβδούλ Λατίφ εφέντης

Image

Τούρκος κυβερνήτης της Κύπρου από το τέλος του 1848 μέχρι τα μέσα του 1850. Η χρονολογία άφιξής του στην Κύπρο προκύπτει από έγγραφο στα "Κυπριακά Χρονικά"  (Λάρνακας), IX, 1933, σ. 78 και άλλο του F(oreign) O(ffice) 78/802 της 21.12.1849. Η χρονολογία λήξεως της κυβερνητείας του προκύπτει κατά προσέγγιση από έγγραφα του βρετανικού προξενείου που δημοσιεύθηκαν (Θ. Παπαδόπουλλου, Προξενικά Έγγραφα του ΙΘ' αιώνος, Λευκωσία, 1980, σσ. 33 -5, ιδίως τα υπ' αρ. 4 και 5). Όλα τα έγγραφα (1-5) αναφέρονται στην περίπτωση μιας Κυπρίας, της Μαριούς από την Επτακώμη που με επέμβαση του αγγλικού προξενείου Ρόδου (πρόξενος ο Νίβεν Κερρ) μπόρεσε να παραμείνει χριστιανή πηγαίνοντας στη Ρόδο, με την άδεια του Λατίφ, και δηλώνοντας εκεί την αληθινή της πίστη. Μετά από διαταγή του μεγάλου βεζίρη, η Μαριού μπόρεσε να επιστρέψει στο χωριό της και να ασκεί ανενόχλητη την πίστη της.