Αλάγας μουχασίλης

Image

Κυβερνήτης στρατιωτικός, πολιτικός και οικονομικός της Κύπρου, σύμφωνα προς την «μεταρρύθμιση» του 1703, οπότε η Κύπρος μεταβιβάστηκε από τη δικαιοδοσία του καπουτάν πασά σ' εκείνη του μεγάλου βεζίρη και μετατράπηκε σε «ηγεμονία» (hass), κατά τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό, με συγκεντρωτικό σύστημα. Μουχασίλης αρχικά = φοροσυλλέκτης, ιδιότητα που τώρα είχε κατ' αποκλειστικότητα ο κυβερνήτης.

 

Ο Αλάγας ή Χατζή Αλή αγάς, στάλθηκε στην Κύπρο ως μουχασίλης όταν δευτερδάρης (=θησαυροφύλακας) ήταν ο δεινός, πολυμήχανος και μονόφθαλμος τύραννος Χατζημπακκή αγάς, του οποίου το ποιόν γνώριζε ο Αλάγας από το 1760, όταν είχε διατελέσει κεχαγιάς στην Κύπρο «επί του Κασούμη πενθερού του» κατά τον Κυπριανό (σ. 327). Επειδή είχε πείρα του Μπακκή, ο Αλάγας ήθελε να τον «εξαλείψῃ ἀπό τό πρόσωπον τῆς γῆς, ἂν ἡ ἁμαρτία ἒτι τῆς Νήσου δέν ἐμπόδιζε...» Συνέβη όμως ακριβώς το αντίθετο: όταν ο Αλάγας αρρώστησε, ο Μπακκής έπεισε ένα γιατρό να δώσει στον άρρωστο δηλητήριο αντί φαρμάκου, κι αυτό τον έστειλε στον τάφο στις 7 Ιουνίου1775, αφήνοντας στον Μπακκή ελεύθερο το πεδίο για νέες δολοπλοκίες. Η ακριβής ημερομηνία άφιξης του Αλάγα στην Κύπρο δεν είναι γνωστή. Αν όμως από το 1760 ως τον χρόνο άφιξής του μεσολαβούν 12 χρόνια, όπως δέχεται ο Hill (IV, σ. 95), τότε το 1772 πρέπει να ήταν το έτος έναρξης της ηγεμονίας του.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια