Κυπριάρχης

Τίτλος στρατιωτικός που απαντάται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης «Μακκαβαίων Β». Τον τίτλο αυτό έφερε ο διοικητής των Κυπρίων μισθοφόρων οι οποίοι υπηρετούσαν στον στρατό του Αντιόχου Δ΄ Επιφανούς (175-164 π.Χ.). Ως κυπριάρχης αναφέρεται στο σχετικό χωρίο (Μακκαβαίων Β, ιβ, 2) ο Νικάνωρ. Αυτός, μαζί με τους άλλους τέσσερις στρατηγούς-τοπικούς διοικητές του Αντιόχου στην Ιουδαία, παρενοχλούσαν τους Εβραίους και δεν τους άφηναν να ασχολούνται με τα ειρηνικά τους έργα, όπως προνοούσε σχετική συνθήκη, η λεγόμενη «ειρήνη του Λυσία».