Σενναχερίμ Sennacherib

Image

Βασιλιάς των Ασσυρίων από το 705 μέχρι το 681 π.Χ., διάδοχος του Σαργώνος Β' ο οποίος και είχε υποδουλώσει την Κύπρο το 709 π.Χ. Η επί της Κύπρου ασσυριακή κυριαρχία υπολογίζεται ότι διήρκεσε από το 709 π.Χ. μέχρι περίπου το 669 π.Χ., συνεπώς περιελάμβανε και την περίοδο της βασιλείας του Σενναχερίμ.

 

Ο Σενναχερίμ αναφέρεται ότι σε μια από τις εκστρατείες του χρησιμοποίησε και Κυπρίους ναυτικούς (μαζί με Φοίνικες) που εργάστηκαν στον ποταμό Τίγρη. Δεν γνωρίζουμε όμως ποιες ακριβώς ήταν οι σχέσεις υποτέλειας προς αυτόν των Κυπρίων, ούτε τι φόροι του καταβάλλονταν.

 

Ο Τρεμπέλας (Ὑπομνήματα εἰς τόν Προφήτης Ἡσαΐαν, κεφ. ΚΓ', 12), ερμηνεύοντας μια αναφορά του Ησαΐα στη Σιδώνα, γράφει ότι μετά την καταστροφή της Σιδώνος, περί το 701 π.Χ., οι κάτοικοί της μεταφέρθηκαν από τον Σενναχερίμ στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό δεν μαρτυρείται στις αρχαίες πηγές και πιθανότατα αποτελεί υπόθεση, που ξεκίνησε από μια φράση του προφήτη Ησαΐα:...καί  ἐάν ἀπέλθῃς εἰς Κιτιεῖς, οὐδέ  ἐκεῖ  ἀνάπαυσις ἔσται σοί...

 

Ο προφήτης, λέγοντας Κιτιεῖς, εννοεί τους Κυπρίους γενικά. Στη συγκεκριμένη φράση του εννοεί ότι και η Κύπρος είχε επίσης υποδουλωθεί στους Ασσυρίους. Ο Ησαΐας αναφέρεται βασικά στη Σιδώνα, προφανώς στο επεισόδιο του 701 π.Χ. που μνημονεύεται και σε επιγραφή της βούλλας του Σενναχερίμ, κατά το οποίο ο βασιλιάς της Σιδώνος (και όλης της Φοινίκης) Lulî «κατατροπώθηκε από το τρομακτικό του μεγαλείο (=του Σενναχερίμ) και κατέφυγε στη Γιατνάνα στη μέση της θάλασσας, όπου και πέθανε».

 

Όταν, δηλαδή, ο Σενναχερίμ κατατρόπωσε τον Lulî , ο τελευταίος κατέφυγε από τη Φοινίκη στη Γιατνάνα το 701. Γιατνάνα (Yadnana) στις ασσυριακές πηγές είναι η Κύπρος.

 

Με τον Lulî πιθανότατα ήρθαν στην Κύπρο για να βρουν καταφύγιο και πολλοί Φοίνικες που τον ακολούθησαν.   Άρα δεν τους είχε φέρει στο νησί ο Σενναχερίμ αλλά ήλθαν στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν απ' αυτόν.