Βουνιού ανάκτορο

Image

Για το ανά­κτορο αυτό των Κυπρο - Κλασσικών χρό­νων, το μοναδικό που αποκαλύφθηκε ολότελα στην Κύπρο, βλέπε λήμμα Βουνί καθώς και περιγραφή του στο λήμμα αρ­χιτεκτονική.

Φώτο Γκάλερι

Image