Χρίστου Κυριάκος

Image

Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Καταγόταν από το χωριό Βαβατσινιά της επαρχίας Λάρνακας, όπου και είχε γεννηθεί το 1805. Στην επαναστατημένη Ελλάδα πήγε το 1825, σε ηλικία 20 χρόνων, ως εθελοντής. Υπηρέτησε στον τακτικό στρατό κατά τα επόμενα 11 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 1836. Πήρε την ελληνική υπηκοότητα, σύμφωνα προς τα υπάρχοντα στοιχεία, και στις 23.7.1831 του δόθηκε ελληνικό διαβατήριο (με αριθμό 8351).

 

Μετά το 1836 επέστρεψε στην Κύπρο όπου και δημιούργησε οικογένεια κι επαγγελλόταν τον καφετζή στο χωριό του.

 

Τα πιο πάνω στοιχεία προέρχονται από το σχετικό μητρώο Κυπρίων αγωνιστών που συντάχθηκε από τον Ιούνιο του 1866 και ύστερα, από τον τότε πρόξενο της Ελλάδος στην Κύπρο Γ.Σ. Μενάρδο (το μητρώο περιείχε, γενικότερα, καταγραφές των Ελλήνων υπηκόων που ζούσαν τότε στην Κύπρο - ή καλύτερα των Κυπρίων που είχαν πάρει την ελληνική υπηκοότητα). Έτσι, αναφέρεται ότι ο Κυριάκος Χρίστου είχε εγγραφεί στο μητρώο στις 20.6.1868. Ήταν τότε 63 χρόνων, νυμφευμένος με συγχωριανή του, χωρίς παιδιά, χωρίς κτηματική περιουσία. Δεν γνώριζε γράμματα.