Νομίσματα της Κύπρου

Βυζαντινή περίοδος (330-1191 μ,Χ.)

Image

Ως αρχή της Βυζαντινής περιόδου θεωρείται η βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος το 330 μ.Χ. μετέφερε την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη και παραχώρησε στους Χριστιανούς θρησκευτική ελευθερία. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα τελευταία νομίσματα που κόπηκαν στο κυπριακό νομισματοκοπείο ήσαν εκείνα του Ηλιογάβαλου (28-222 μ.Χ.). Από τότε μέχρις ότου ξανακοπούν νομίσματα στην Κύπρο, πέρασαν τετρακόσια χρόνια. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της στάσης του Ηρακλείου, έξαρχου της Αφρικής και του γιου του, κατοπινού αυτοκράτορα Ηρακλείου, εναντίον του αυτοκράτορα Φωκά που διάρκεσε από το καλοκαίρι του 608 μέχρι τον Νοέμβρη του 610 μ.Χ. Σ’ αυτό ακριβώς το χρονικό διάστημα τοποθετείται και η κοπή των νομισμάτων. Στην μπροστινή όψη τα νομίσματα αυτά απεικονίζουν τους δυο Ηρακλείους, ενώ στην πίσω όψη τους αναγράφεται η αξία, η ημερομηνία και το νομισματοκοπείο. Τα νομίσματα αυτά ήσαν τα πρώτα που κόπηκαν στην Κύπρο κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Ως τότε τα νομίσματα που κυκλοφορούσαν στην Κύπρο κόβονταν εκτός Κύπρου και μεταφέρονταν στο νησί όπου χρησιμοποιούνταν στις διάφορες συναλλαγές.

 

Λίγα χρόνια μετά, το νομισματοκοπείο λειτούργησε για δεύτερη φορά και το τελευταίο βυζαντινό νόμισμα κόπηκε το 628/9 μ.Χ. Το νομισματοκοπείο αυτό βρισκόταν στη Λευκωσία   Τα νομίσματα που κόπηκαν τη φορά αυτή ήσαν φόλλεις των 40 νουμμίων που έφεραν τα γράμματα ΚΥΠΡ. Το νόμισμα αυτό, που κόπηκε μόνο δυο ή τρία χρόνια, από το 624/5 ως το 627/8, απεικόνιζε τον αυτοκράτορα μεταξύ του νεαρού γιου του Ηρακλείου Κωνσταντίνου και της δεύτερης συζύγου του Μαρτίνας. Το χάλκινο αυτό νόμισμα παρέμεινε στην κυκλοφορία και επί της βασιλείας του Κώνσταντος Β΄ (641-668 μ.Χ.).

 

Νομίσματα στην Κύπρο έκοψε και ο Ισαάκιος Κομνηνός που το 1185, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ανδρόνικου Α΄, αποστάτησε από τη Βυζαντινή αυτοκρατορία και ανακήρυξε τον εαυτό του ανεξάρτητο κυρίαρχο της Κύπρου. Κατά τα λίγα χρόνια της παραμονής του στην εξουσία, ο Ισαάκιος Δούκας Κομνηνός, δεσπότης της Κύπρου, έκοψε νομίσματα διαφόρων τύπων που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο της τέχνης. Είναι γνωστά επτά συνολικά νομίσματα του Ισαακίου από τα οποία το ένα είναι αργυρό και τα άλλα έξι χάλκινα. Τα νομίσματα αυτά είχαν ως πρότυπο τους τα βυζαντινά νομίσματα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια