Κουριακόν ακρωτήρι

Αρχαία ονομασία του ακρωτηρίου που λέγεται σήμερα Ζευκάριν (Ζευγάρι) κι αποτελεί το νοτιοδυτικό άκρο της χερσονήσου του Ακρωτηρίου. Κουριακόν αναφέρεται το ακρωτήρι αυτό στον Σταδιασμόν, σύγγραμμα ανώνυμου γεωγράφου του 4ου μ.Χ. αιώνα. Το ίδιο ακρωτήρι ο Κλαύδιος Πτολεμαίος το ονομάζει: Κουριάς άκρα. Το ίδιο κι ο Στράβων.