Αριστο

Βασιλιάς της Πάφου κατά το δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ. του οποίου το πλήρες (ελληνικό) όνομα δεν διασώζεται. Μαρτυρείται από σχετικά νομίσματα που βρέθηκαν.