Κανάλ Μαρκαντώνιος

Βενετός ευγενής του 16ου αιώνα, που υπηρέτησε και στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Συγκεκριμένα ο Μαρκαντώνιος Κανάλ απαντάται να κατείχε στην Κύπρο, κατά το 1526-1527, το υψηλότατο στρατιωτικό αξίωμα του καπετάνιου της Κύπρου (ή και καπετάνιου της Αμμοχώστου, όπως επίσης ήταν γνωστό το αξίωμα, διότι ο εκάστοτε κάτοχός του έδρευε στην Αμμόχωστο).

 

Πριν υπηρετήσει στην Κύπρο, ο Μαρκαντώνιος Κανάλ υπηρέτησε ως κόμης και καπετάνιος στο Spalato. Ένας Μάρκος Αντώνιος Κανάλ απαντάται επίσης στα βενετσιάνικα αρχεία να υπηρετεί και πάλι ως καπετάνιος της Αμμοχώστου λίγα χρόνια αργότερα, το 1542. Πιθανώς επρόκειτο για το ίδιο πρόσωπο που ίσως είχε εκλεγεί και υπηρετήσει στην Κύπρο δύο φορές.