Ινάλ Τζακαμί Inal al -Jakami

Μαμελούκος ναύαρχος, συναρχηγός μαζί με τον Τανγκριβάρ ελ Μωχαμέντ (ή Τανγκριβιρτί ελ Μαχμουντί) στην εκστρατεία των Σαρακηνών κατά της Κύπρου κατά το 1426. Είναι γνωστός στις πηγές και με το όνομα Αγινάλτ Αζερούλτ.

 

Βλέπε γι’ αυτόν περισσότερα στο λήμμα Αζερούλτ Αγινάλτ.