Οξύπορος

Image

Ένα από τα παιδιά του βασιλιά και αρχιερέα της Πάφου Κινύρα. Σύμφωνα με τη γενεαλογία του Κινύρα που παραδίδει ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη, 3.14.3) ο Κύπριος βασιλιάς, που είχε φθάσει στην Κύπρο από την Κιλικία, νυμφεύθηκε στην Πάφο τη Μεθάρμη, κόρη του βασιλιά των Κυπρίων Πυγμαλίωνος, κι απέκτησε απ’ αυτήν πέντε παιδιά: τον Οξύπορο και τον Άδωνι, την Ορεσιδίκη, τη Λαογόρη και τη Βραισία. Για τη μητέρα του Οξύπορου υπάρχει και δεύτερη εκδοχή, που την παραδίδουν τα Σχόλια εἰς Διονύσιον Περιηγητήν. Σύμφωνα μ’ αυτήν, μητέρα του Οξύπορου και του Άδωνι ήταν η Θυμαρέτη, κόρη του Πυγμαλίωνος του Φοίνικος. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση παιδιά της Θυμαρέτης είναι μόνο τα αγόρια, ενώ δεν αναφέρονται καθόλου θυγατέρες. 

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια