Κορόμηλος ή Κορόμιλος

Αρχηγός μισθοφορικού σώματος Βουλγάρων στρατιωτών που έδρασαν στην Κύπρο το 1373-74, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εισβολής των Γενουατών στο νησί (για την άφιξη και την όλη δραστηριότητά τους στην Κύπρο, βλέπε λήμμα Βούλγαροι και Κύπρος).

 

Ο Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 427), γράφει ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου η ρήγαινα (=βασίλισσα της Κύπρου Ελεονώρα) διέταξε τον Δημήτρη Δανιήλ* νά γράψῃ χαρτία [=επιστολές] εἰς τήν Πενταγίαν, εἰς τήν Πάφον νά ἔρτουν τά φουσάτα τοῦ Κορομίλου ὁμοίως καί ουλους τούς Βουργάρους ἁποῦ  ἐφύγασιν ἀπό   Γενουβίσους...

 

Επίσης, ο Φλώριος Βουστρώνιος (ρ. 313) γράφει ότι ο Κορόμηλος (Coromilo) και κάποιος Κοννάρι (Gonnari) ήσαν οι αρχηγοί των Βουλγάρων που είχαν εγκαταλείψει τους Γενουάτες κι είχαν ταχθεί με το μέρος των δυνάμεων του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Β', που αντιστέκονταν στους Γενουάτες με αρχηγούς τους θείους του βασιλιά, Ιωάννη και Ιάκωβο. Ο Ιωάννης, μάλιστα, είχε δράσει με επιτυχία κατά των Γενουατών, ορμώμενος από το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνος και χρησιμοποιώντας Βούλγαρους, τους οποίους όμως αργότερα σκότωσε, γκρεμίζοντάς τους από το κάστρο στο βάραθρο.

 

Ο Κορόμηλος είχε δράσει με τις δικές του δυνάμεις στην Πεντάγυια και στην Πάφο, ίσως και στη Λεμεσό κατά της πόλης αυτής πριν εγκαταλείψει τους Γενουάτες, δεν γνωρίζουμε όμως εάν βρισκόταν και στον Άγιο Ιλαρίωνα, όπως δεν γνωρίζουμε ούτε και το τέλος του.

 

Πιθανόν απόγονός του να ήταν ο Γεώργιος Κορόμηλος, που τον συναντούμε αργότερα ως μάγειρα του βασιλιά της Κύπρου Ιανού (1398-1432). Ο Μαχαιράς, που τον ονομάζει Γεώργην τοῦ Κορόμηλου γράφει ότι αυτός είχε σταλεί στον βασιλιά Ιανό στο Κάιρο το 1426, για να τον υπηρετεί εκεί όπου ο Ιανός εκρατείτο αιχμάλωτος (Χρονικόν, παρ. 699).

 

Εάν αυτός ο Γεώργης τοῦ   Κορόμηλου ήταν απόγονος του αρχηγού των Βουλγάρων, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο τελευταίος είχε επιζήσει κι είχε εγκατασταθεί στην Κύπρο όπου δημιούργησε οικογένεια.