Καπουκεχαγιάς

Αξίωμα που έφεραν διάφοροι αντιπρόσωποι περιοχών που ανήκαν ή σχετίζονταν άμεσα με την Οθωμανική αυτοκρατορία, στην Υψηλή Πύλη. Καθήκον τους ήταν να αναφέρουν στην τουρκική κυβέρνηση και να συζητούν μαζί της θέματα που αφορούσαν την ίδια και το μέρος που αντιπροσώπευαν. Αρχικά τέτοιους αντιπροσώπους στην Υψηλή Πύλη διατηρούσαν οι ηγεμονίες της Βλαχίας, της Μολδαβίας και της Τρανσυλβανίας. Καπουκεχαγιάδες, διοριζόμενους από την τουρκική κυβέρνηση, διατηρούσαν και τα πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Ιεροσολύμων, Αρμενίων κ.α. Αργότερα τέτοιους εκπροσώπους είχαν η Αίγυπτος, η Βουλγαρία, η Σάμος, η Χίος.

 

Καπουκεχαγιά είχε και η Κύπρος, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.