Ιούλιος Ρούφος Γάιος

Σημαντικός πολίτης και αθλητής της Πάφου κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, επί ημερών του αυτοκράτορα Αδριανού. Βλέπε γι' αυτόν: Γάιος Ιούλιος Ρούφος.