Αμπντ Αλ-Μάλικ

Image

Άραβας χαλίφης (685-705). Το πλήρες όνομα του Αμπντ Αλ-Μάλικ Ιμπν - Αλ - Μαρουάν. Οι περίπλοκες σχέσεις του χαλίφη αυτού προς το Βυζάντιο και την Κύπρο αναλύονται εκτεταμένα στο λήμμα Αράβων επιδρομές. Σημαντικότερα από τα γεγονότα της χαλιφείας του σχετικά προς την Κύπρο είναι η συμφωνία του με το Βυζάντιο στα 688 (ύστερα από διετείς διαπραγματεύσεις, εξασθένιση του στρατού του και ενίσχυση του βυζαντινού), κατά την οποία θα πλήρωνε 365.000 χρυσά νομίσματα φόρο κάθε χρόνο, 365 δούλους και 365 ευγενείς ίππους, αλλά θα μοιράζονταν και τους φόρους της Κύπρου, της Αρμενίας και της Ιβηρίας με το Βυζάντιο, ενώ οι Βυζαντινοί θα απέσυραν τους 12.000 Μαρδαΐτες πολεμιστές τους από τον Λίβανο, όπως είχαν αποσύρει οι Άραβες στα 680 τις 12.000 στρατιώτες τους από την Κύπρο, δηλαδή έγινε μια συμφωνία ισορροπίας δυνάμεων. Στα 691/2 όταν ο Ιουστινιανός Β' μετέφερε πολλούς Κυπρίους στον Ελλήσποντο, αυτό θεωρήθηκε από τον Αμπντ Αλ-Μάλικ παράβαση της συμφωνίας του 688, γι’ αυτό αύξησε το φόρο των υπολοίπων (μισών) Κυπρίων κατά 1.000 δηνάρια και μετέφερε αυτούς τους «δικούς του» Κυπρίους στη Συρία. Εκεί έμειναν ως το 698 ή πιθανότερο το 705, οπότε πρώτοι οι Άραβες έστειλαν τους «δικούς τους» και έπειτα οι Βυζαντινοί τους άλλους μισούς Κυπρίους στην πατρίδα τους ύστερα από νέα συνθήκη μεταξύ τους που επικύρωνε τις συνθήκες του 688 και του 653.