Καρακάλλας Caracalla

Image

Με το όνομα αυτό είναι περισσότερο γνωστός στην Ιστορία ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος (211 - 217 μ.Χ.), γιος του αυτοκράτορα Λουκίου Σεπτιμίου Σεβήρου και της Ιουλίας Δόμνας κι αδελφός του Γέτα. Μετά τον θάνατο του Σεβήρου (211 μ.Χ.), διάδοχοί του ήταν και οι δυο του γιοι, όμως ο Γέτας δολοφονήθηκε το 212 μ.Χ. από τον αδελφό του Καρακάλλα.

 

Όπως προκύπτει από επιγραφές που βρέθηκαν, η Κύπρος (επαρχία ρωμαϊκή) τίμησε τόσο τον Σεπτίμιο Σεβήρο όσο και τον Καρακάλλα με διάφορους τρόπους και, μεταξύ αυτών, με κατασκευή αγαλμάτων τους. Υπερφυσικού μεγέθους άγαλμα του Σεβήρου βρέθηκε στην Κύπρο και αποτελεί σημαντικό έκθεμα του Κυπριακού Μουσείου. Αγάλματα του γιου και διαδόχου του δεν έχουν βρεθεί. Βρέθηκαν όμως επιγραφές στην Πάφο, από τις οποίες συνάγεται ότι εκεί είχαν κατασκευαστεί αγάλματα προς τιμήν του Καρακάλλα. Σε μια μάλιστα από τις επιγραφές αναφέρεται ότι ένα άγαλμα του Καρακάλλα που είχε κατασκευαστεί, στοίχισε 500 δηνάρια.