Αρριανός Arrianus

Ρωμαίος αξιωματούχος (tribunus laticlavius) επί εποχής του Αυγούστου (27 π.Χ. - 14 μ.Χ.), ένας από τους λίγους διακεκριμένους Ρωμαίους επισκέπτες της Κύπρου και ειδικά της Πάφου κατά την εποχή εκείνη, κατά την οποία η Κύπρος εκυβερνάτο από τη Ρώμη με αρκετή αμέλεια και αδιαφορία.