Γκριμάνο Μάρκο Marco Grimano

Image

Βενετός αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο ως τοποτηρητής (luogotenente) μεταξύ 1553 και 1555, κατά την εποχή της Βενετοκρατίας.