Πράξιππος

Βασιλιάς της Λαπήθου, στην αρχαία Κύπρο. Ήταν ο τελευταίος βασιλιάς της κυπριακής αυτής πόλης. Βασίλεψε κατά το β΄ μισό του 4ου π.Χ. αιώνα, άγνωστο από πότε ακριβώς, έως το 312 π.Χ. οπότε τα κυπριακά βασίλεια καταργήθηκαν από τον Πτολεμαίο Α΄.

 

Διάφοροι μελετητές, βασιζόμενοι στις υπάρχουσες (πενιχρές) πηγές, υποστηρίζουν ότι μάλλον υπήρξαν δυο βασιλιάδες της Λαπήθου με το ίδιο όνομα: Πράξιππος, εκ των οποίων:

 

* Πράξιππος Α΄, κατά το α΄ μισό του 4ου π.Χ. αιώνα, και

* Πράξιππος Β΄, κατά το β΄ μισό του 4ου π.Χ. αιώνα, ο τελευταίος βασιλιάς της πόλης.

 

Τον Πράξιππον (Β΄;) γνωρίζουμε από ονομαστική σ’ αυτόν αναφορά του Διόδωρου Σικελιώτη (Βιβλιοθήκη Ἱστορική, 19.79,4). Ο Διόδωρος, αναφερόμενος στα γεγονότα του 312 π.Χ., ομιλεί για την άφιξη στην Κύπρο του Πτολεμαίου, ο οποίος και ξεκαθάρισε τους λογαριασμούς του με τους βασιλιάδες του νησιού που είχαν ταχθεί με το μέρος του εχθρού του, του Αντιγόνου. Έτσι, όπως αναφέρει ο Διόδωρος, ο Πτολεμαίος κατέλαβε το Κίτιον και σκότωσε τον βασιλιά του Πουμιάθωνα* (Πυγμαλίωνα), Πράξιππον δέ τόν τῆς Λαπηθίας βασιλέα καί τόν τῆς Κερυνίας δυνάστην ὑποπτεύσας ἀλλοτρίως ἔχοντα συνέλαβε, όπως συνέλαβε και τον Στασίοικον*, βασιλιά του Μαρίου.

 

Διάφοροι μελετητές θεωρούν ότι ο Πράξιππος ήταν βασιλιάς της Λαπήθου, όπως αναφέρει ο Διόδωρος, ενώ ψάχνουν να βρουν και άλλο άτομο, τον μη κατονομαζόμενο δυνάστην της Κερύνειας. Εμείς νομίζουμε ότι ο ίδιος ο Πράξιππος ήταν βασιλιάς της Λαπήθου και δυνάστης της Κερύνειας. Εξάλλου, ο Διόδωρος ονομάζει τον Πράξιππον βασιλιά τῆς Λαπηθίας, δηλαδή ολόκληρης της επαρχίας, κι όχι της Λαπήθου, δηλαδή της πόλης (βλέπε και λήμμα Λάπηθος).

 

Ο Πράξιππος (Β΄;) μας είναι γνωστός κι από νομίσματά του που έχουν βρεθεί. Πρόκειται για χάλκινα νομίσματα με αλφαβητική επιγραφή στην ελληνική: ΠΡ ΒΑ (= ΠΡαξίππου ΒΑσιλέως).

 

Για τον αναφερόμενο Πράξιππον Α΄ δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες. Θεωρείται γιος του βασιλιά Δημονίκου Β΄ και διάδοχός του στον θρόνο. Μετά τον Πράξιππον Α΄ βασίλευσε ένας Φοίνικας, ο Berekshemesh, μετά δε απ’ αυτόν ο Πράξιππος Β΄, πιθανώς εγγονός του Πραξίππου Α΄. Η εναλλαγή, στον θρόνο της Λαπήθου, Ελλήνων και Φοινίκων βασιλιάδων, είναι χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατούσε τότε στην πόλη, όπου φαίνεται ότι το φοινικικό και το ελληνικό στοιχείο ήσαν περίπου ισοδύναμα (χωρίς βέβαια ν’ αποκλείονται και οι εξωτερικές επεμβάσεις κι επιρροές στο θέμα της κατοχής του θρόνου της πόλης).