Γόντικας Δημήτριος

Image

Έλληνας πολιτικός, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κατά το 1950, οπότε πρεσβεία από την Κύπρο μετέβη στην Αθήνα για να παραδώσει εκεί τη μια από τις τρεις σειρές των τόμων του ενωτικού δημοψηφίσματος της 15 Ιανουαρίου 1950.

 

Το ενωτικό δημοψήφισμα* που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Κυπριακής Εκκλησίας, κατέληξε στο θριαμβευτικό αποτέλεσμα να ταχθούν υπέρ της ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα τα 96% του ελληνικού κυπριακού λαού. Όσοι πήραν μέρος στη ψηφοφορία, πήγαιναν στις εκκλησίες και ψήφιζαν θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από το σύνθημα: «Ἀξιοῦμεν τήν ἕνωσιν τῆς Κύπρου μέ τήν Ἑλλάδα», σε τρία αντίγραφα. Συνεπώς τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος εκείνου απετέλεσαν τρεις σειρές τόμων, με 215.103 υπογραφές στην κάθε σειρά. Αποφασίστηκε από την Εκκλησία οι τρεις αυτές σειρές των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος να δοθούν στην ελληνική κυβέρνηση, στην αγγλική κυβέρνηση και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ορίστηκε τότε μια τετραμελής αποστολή, που ονομάστηκε πρεσβεία, για να μεταβεί στην Αθήνα, στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη για επίδοση των τόμων. Την πρεσβεία αποτελούσαν ο μητροπολίτης Κυρηνείας Κυπριανός, ως αρχηγός της, και οι Νικόλαος Λανίτης, Σάββας Λοϊζίδης και Ζήνων Ρωσσίδης. Η πρεσβεία αναχώρησε ατμοπλοϊκώς από τη Λεμεσό, με θερμές εκδηλώσεις του λαού. Στην Αθήνα, ο λαός τους υποδέχθηκε επίσης με θερμές εκδηλώσεις, αλλά η ελληνική κυβέρνηση Πλαστήρα απέφυγε οποιαδήποτε επίσημη ενέργεια, από φόβο μη παρεξηγηθεί από την σύμμαχο χώρα Αγγλία, η οποία και κατείχε τότε την Κύπρο. Ο βασιλιάς Παύλος δέχθηκε σε ακρόαση την κυπριακή πρεσβεία, αλλά οι τόμοι του ενωτικού δημοψηφίσματος δεν παρελήφθησαν από κανένα κυβερνητικό επίσημο. Η κυβέρνηση Πλαστήρα ανεπίσημα πρότεινε οι τόμοι να δοθούν στη Βουλή των Ελλήνων. Τελικά τους τόμους παρέλαβε, ανεπίσημα, ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτριος Γόντικας, που τους κατέθεσε στη βιβλιοθήκη του Σώματος.

 

Η αγγλική κυβέρνηση αρνήθηκε επίσης οποιαδήποτε επαφή με την κυπριακή πρεσβεία. Στη Νέα Υόρκη, οι τόμοι του δημοψηφίσματος κατετέθησαν στη Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάθε σειρά αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος απετελείτο από 18 τόμους.