Ευρυνόη

Αναφέρεται από τον Στέφανο Βυζάντιο ως βασίλισσα των Χύτρων, άγνωστης εποχής, σύζυγος μη κατονομαζόμενου βασιλιά των Χύτρων: Εὐρυνόην τῶν Χυτρίων βασιλεύς ἒγημεν (νυμφεύθηκε). Ο Βυζάντιος αντλεί την πληροφορία από το Περί Κύπρου σύγγραμμα του Αλεξάνδρου του Εφεσίου.