Φορρέστι Φραντζέσκο

Ιταλός στρατιωτικός του 16ου αιώνα, καταγόμενος από τη Βενετία, που το 1570-71 πολέμησε στην Κύπρο, εναντίον των Οθωμανών εισβολέων, ενταγμένος στον στρατό της Βενετίας, με τον βαθμό του λοχαγού σε κάποιο στάδιο πριν από το τέλος.

 

Αρχικά ο Φραντζέσκο Φορρέστι ήταν κάτοχος του αξιώματος του σημαιοφόρου του λοχαγού Αλοϊσίου Πιζάκκι από την Βενετία. Ο Πιζάκκι, μαζί με τον λόχο του (περιλαμβανομένου και του σημαιοφόρου του Φ. Φορρέστι) ευρισκόταν στην Αμμόχωστο πριν από την έναρξη του πολέμου. Όταν όμως, κατά τη διάρκεια του πολέμου, αξιωματικοί έχαναν τη ζωή τους, αντικαθίσταντο από νέους που έπαιρναν αμέσως προαγωγή. Έτσι, όταν την 21 ή Ιουνίου του 1571, κατά τη διάρκεια γενικής εφόδου των Τούρκων, έχασε τη ζωή του ο λοχαγός Πολύδωρος από το Ριβαρόλο, τη διοίκηση του λόχου του πήρε ο Φραντζέσκο Φορρέστι, μαζί με την προαγωγή του σε λοχαγό.

 

Λίγο όμως αργότερα, στις 5 Ιουλίου του 1571, ο Φραντζέσκο Φορρέστι έπεσε και αυτός, μαχόμενος επί των προμαχώνων τής Αμμοχώστου - ένα περίπου μήνα πριν από την πτώση τής.