Παλαίφατος Αβυδηνός

Image

Έλληνας ιστορικός της Αρχαιότητας. Καταγόταν από την Αβυδο, πόλη στην είσοδο του Ελλησπόντου. Κατά τον Σουίδα, ο Παλαίφατος έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και υπήρξε αγαπητός μαθητής του Αριστοτέλη.

 

Ανάμεσα στα πολλά έργα του, όπως γράφει επίσης ο Σουίδας, υπήρχε και ένα με τον τίτλο Κυπριακά, για το περιεχόμενο του οποίου όμως δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.