Αλή Σεχίτ πασάς, ή Αλή Μουεζίν Ζαδέ γιος του μουεζίνη

Αρχιναύαρχος του οθωμανικού στόλου επί σουλτάνου Σελίμ Β'. Διακρίθηκε κατά την άλωση της Κύπρου το 1570, καθώς και στις επιχειρήσεις των Οθωμανών κατά των ιταλικών και δαλματικών ακτών. Σκοτώθηκε κατά τη ναυμαχία των Εχινάδων (Ναυπάκτου) στις 7 Οκτωβρίου 1571, ενώ διοικούσε τον οθωμανικό στόλο.