Εμφυλότιμος

Κύπριος μυροποιός (= αρωματοποιός), που έζησε πιθανότατα τον 5ο π.Χ. αιώνα. Μας είναι γνωστός από επιτύμβια συλλαβική επιγραφή που βρέθηκε στο δάσος Ραντί, κοντά στην Πέτρα του Ρωμιού, στην επαρχία Πάφου. Η επιγραφή αναφέρει:

 

Ὁ μυροFοργό[ς]

Ἐμφυλότιμο[ς].