Αρρίβας

Αρχηγός οικογένειας Ελλήνων εποίκων στην Κύπρο κατά την Πτολεμαϊκή περίοδο, σαφώς μακεδονικής καταγωγής. Γιος του ήταν ο Ύλλος κι αυτού εγγονός ήταν ο Μέντωρ και δισέγγονος ο Ηρακλείδης. Οι γόνοι τους είχαν ρωμαϊκή υπηκοότητα κατά την ακολουθήσασα Ρωμαϊκή εποχή. Μαρτυρούνται σε επιγραφές από τη Σαλαμίνα.