Δανιήλ Δομινικανός μοναχός

Μέλος αντιπροσωπείας της βασίλισσας της Κύπρου Ισαβέλλας Ιβελίνου, μητέρας του Ερρίκου Ε' Λουζινιανού, που ήταν όμηρος στα χέρια του Όσιν, βασιλιά της Αρμενίας, συζύγου της αδελφής του Ερρίκου Ισαβέλλας, με στόχο την απελευθέρωσή του. Η αντιπροσωπεία ξεκίνησε από την Αμμόχωστο στις 16 Ιουλίου 1310 για την Αρμενία. Σ’ αυτήν μετείχε και ο φραγκισκανός μοναχός Δανιήλ που είχε διατελέσει προσωπικός εξομολόγος του Αμωρύ Λουζινιανού, Κυρίου της Τύρου, αδελφού του Ερρίκου Β', και στα 1311 τον βρίσκουμε επίσκοπο Ταρσού. Ο Δανιήλ μετείχε στην αντιπροσωπεία ως προσωπικός απεσταλμένος της Ισαβέλλας, χήρας του δολοφονημένου (στις 5.6.1310) Αμωρύ, και αδελφής του βασιλιά Όσιν, για να συμβάλει εκ μέρους της στην επίτευξη συμφωνίας, που θα οδηγούσε στην αναχώρηση και της ίδιας για την Αρμενία, σ’ αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του Ερρίκου Β'.