Βριόνε Πέτρος

Γιατρός της Αυλής στο μεσαιωνικό βασίλειο της Κύπρου κατά τα μέσα του 15ου αιώνα. Αναφέρεται σχετικά προς γεγονότα του έτους 1458 οπότε, μετά το θάνατο του βασιλιά Ιωάννη Β΄ (26 Ιουλίου 1458) άρχισε η αντιπαράθεση ως προς τη διαδοχή στο θρόνο μεταξύ της Καρλόττας, νομίμου κόρης και κληρονόμου του αποθανόντος βασιλιά, και του Ιακώβου (αργότερα βασιλιά Ιακώβου Β΄ ), νόθου γιου του Ιωάννη Β΄.  Ο γιατρός Πέτρος Βριόνε είχε τότε αναμειχθεί στα γεγονότα, ως ένας των υποστηρικτών της Καρλόττας. Δεν είναι γνωστό τι απέγινε μετά την εκθρόνιση και φυγή της Καρλόττας, το 1460, και την άνοδο στο θρόνο του Ιακώβου Β΄.