Στασικράτης

Όνομα δυο βασιλιάδων της αρχαίας πόλης των Σόλων, που αναφέρονται σε συλλαβικές επιγραφές από την ίδια πόλη. Ο πρώτος ήταν πατέρας του βασιλιά Στασία* και ο δεύτερος γιος του. Και οι τρεις βασίλευσαν κατά το πρώτο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Κανένας απ' αυτούς δεν αναφέρεται σε οποιαδήποτε φιλολογική πηγή.