Ολιο Τζιοβάννι ντελ’

Image

Ιταλός στρατιωτικός του 16ου αιώνα, που το 1570-71 πολέμησε στην Κύπρο εναντίον των Οθωμανών εισβολέων. Έφερε τότε τον βαθμό του λοχαγού του βενετσιάνικου στρατού, και ήταν ένας των πολλών αρχηγών των διαφόρων ταγμάτων πολιτοφυλακής που υφίσταντο στην κυπριακή ύπαιθρο. Κατά τις παραμονές της εισβολής των Οθωμανών, τα τάγματα αυτά (με 300 άνδρες το κάθε ένα) διατάχθηκαν να ενισχύσουν τις άμυνες των πόλεων Λευκωσίας και Αμμοχώστου. Έτσι, άλλα από αυτά (11 συνολικά) πήγαν στη Λευκωσία — σύμφωνα προς τη μαρτυρία του ευρισκόμενου τότε στην κυπριακή πρωτεύουσα Άντζελο Γκάττο — ενώ άλλα πήγαν στην Αμμόχωστο.

 

Ο Τζιοβάννι ντελ’ Όλιο ήταν μεταξύ εκείνων που πήγαν με τους άνδρες τους στην Αμμόχωστο. Δεν είναι γνωστό τι απέγινε ο αξιωματικός αυτός, εάν σκοτώθηκε στην Αμμόχωστο κατά τη διάρκεια της μακράς πολιορκίας και αντίστασής της, ή εάν επέζησε. Ο Άντζελο Γκάττο, που επίσης πολέμησε στην Αμμόχωστο τότε, δεν περιλαμβάνει τον Τζιοβάννι ντελ’ Όλιο στους καταλόγους των νεκρών, των τραυματιών και των αιχμαλωτισθέντων που παραθέτει. Αναφέρει μερικούς Τζιοβάννι, αλλά κανένας από αυτούς δεν ταυτίζεται σαφώς με τον ντελ’ Όλιο. Ούτε και στους καταλόγους του Άντζελο Καλλέπιο των νεκρών και των αιχμαλώτων της Αμμοχώστου απαντάται το όνομα του λοχαγού Τζιοβάννι ντελ’ Όλιο.