Λέιν Τ Μπ TB Lane

Αναπληρωτής υποπρόξενος της Αγγλίας στη Λάρνακα κατά τα έτη 1860 και 1861. Στις 7 Αυγούστου 1860, εξ αφορμής της έντασης που υπήρχε στην Κύπρο μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων, ο Λέιν πληροφόρησε τον   Άγγλο αρμοστή για τη Συρία ταγματάρχη Φρέιζερ ότι οι Τούρκοι της Κύπρου αγόραζαν πυρομαχικά και ετοιμάζονταν για κάποιο άγνωστο σκοπό. Επίσης ανέφερε ότι οι Χριστιανοί κάτοικοι της Λεμεσού φοβούνταν επίθεση από τους Τούρκους της Επισκοπής και παρακαλούσε να στέλνεται κατά διαστήματα στον όρμο της Λάρνακας ένα αγγλικό πολεμικό πλοίο, για να ασκεί αποτρεπτική επίδραση στις επιθετικές διαθέσεις των Τούρκων.