Διαγόρας Τεύκρου

Σε επιγραφή της Ελληνιστικής εποχής, χαραγμένη σε βωμό που βρέθηκε στη Σαλαμίνα και που ήταν αφιερωμένος στον Ερμή, αναγράφεται το όνομα του αφιερωτή που ήταν ο Διαγόρας Τεύκρου ὁ εἰς αἰῶνα γυμνασίαρχος.

 

Αυτός ο Διαγόρας, γιος κάποιου Τεύκρου, πρέπει να ήταν πολύ σημαντικό πρόσωπο για να του απονεμηθεί ο πολύ τιμητικός τίτλος του γυμνασιάρχου και μάλιστα «εις αιώνα», δηλαδή εφ' όρου ζωής, της πόλης του της Σαλαμίνος. Ο γυμνασίαρχος ήταν εκείνος που είχε την όλη ευθύνη της εκπαίδευσης των νέων της πόλης στο γυμνάσιον. Το αξίωμα αυτό ήταν από τα πλέον σημαντικά και τιμητικά στις αρχαίες πόλεις κατά την Ελληνιστική και τη  Ρωμαϊκή εποχή.