Φρασίος

Αρχαίος Κύπριος μάντης. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Απολλόδωρος, ο Φρασίος ήταν πολύ σοφός. Όταν στην Αίγυπτο βασίλευε ο Βούσιρις, η χώρα υπέφερε από αφορία. Ο Φρασίος κλήθηκε από την Κύπρο και είπε στον Βούσιριν ότι η αφορία θα σταματήσει αν σφάζουν κάθε χρόνο έναν ξένο που φθάνει στην Αίγυπτο. Ο Βούσιρις έσφαξε πρώτο τον Φρασίο και συνέχισε κάθε χρόνο να σφάζει τους ξένους που έφθαναν εκεί. Όταν όμως, αργότερα, δοκίμασε να σφάξει και τον Ηρακλή, ο τελευταίος, ενώ οδηγείτο στον βωμό, έσπασε τα δεσμά του και σκότωσε και τον Βούσιριν και τον γιο του.