Δομίνικος ντε Παλεστρίνα Dominicus de Palestrina

Σκρίπτωρ της παπικής Αυλής και ειδικά του πάπα Κλήμεντος Ε', ο οποίος στα 1311 τον διόρισε μέλος του δικαστηρίου στην Κύπρο που θα διερευνούσε για δεύτερη φορά τις κατηγορίες οι οποίες είχαν διατυπωθεί εναντίον των Ναϊτών. Ο σκοπός της νέας διερεύνησης ήταν να επιτευχθεί επιβαρυντικό για τους Ναΐτες πόρισμα, και σ' αυτό βασικός ρόλος ανετέθη από τον πάπα στον Δομίνικο ντε Παλεστρίνα. Αν οι ανακριτές καθυστερούντο στην εργασία τους, ο Δομίνικος είχε εντολή να δράσει σε συνεργασία με τον επικεφαλής των Δομινικανών και τον επίτροπο των Φραγκισκανών στην Κύπρο. Είχαν δικαίωμα να υποβάλουν τους Ναΐτες ακόμη και σε βασανιστήρια.