Πισσολόγος Γεώργιος

Κύπριος πολίτης της Λευκωσίας που έζησε στα χρόνια του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Β΄ (1369-1382). Ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς τον αναφέρει ως Τζορτζήν τόν Πισσολόγον ἀπό τήν Λευκωσίαν.

 

Ο Γεώργιος Πισσολόγος ανέλαβε, το 1373, την αποστολή από τον βασιλιά Πέτρο Β΄ να πάει στην Αττάλεια (στη Μικρά Ασία) και να επιτύχει συμφωνία με τον Τακκά (Οθωμανό, πρώην εμίρη της πόλης) για να του παραδώσει πίσω την Αττάλεια. Ο Πισσολόγος εξετέλεσε την αποστολή αυτή και η Αττάλεια, που είχε καταληφθεί από τους Κυπρίους το 1361, επεστράφη το 1373 στον Τακκά. Η επιστροφή της αποσκοπούσε στην απαγκίστρωση των εκεί κυπριακών δυνάμεων και στην επιστροφή τους στην Κύπρο, εν όψει της εισβολής των Γενουατών στο νησί.

 

Ο Μαχαιράς αναφέρει και κάποιαν Μαριούν του Πισσολόγου, σύζυγο κάποιου Χαρέρη, που βρισκόταν στην υπηρεσία του ευγενούς Νικολάου Μπιλί του οποίου ήταν κι ερωμένη, κατά την ίδια εποχή της βασιλείας του Πέτρου Β΄.