Πεσσάρο Μπαρτόλο

Βενετός αξιωματούχος, γιος του Λούκα Πεσσάρο, που υπηρέτησε και στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας.

 

Συγκεκριμένα, ο Μπαρτόλο Πεσσάρο απαντάται να κατείχε το αξίωμα του συμβούλου του Βενετού τοποτηρητή της Κύπρου κατά το 1497-1498.