Κόππο Φραντζέσκο Francesco Copρο

Image

Βενετός αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο ως τοποτηρητής (luogotente) κατά το 1551-52. Οι τοποτηρητές διορίζονταν από τη Βενετία για υπηρεσία 2 χρόνων στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια της βενετικής κατοχής του νησιού. Είχαν έδρα τους τη Λευκωσία και με δυο βοηθούς - συμβούλους ασκούσαν την ανώτατη διοίκηση εκτός σε καιρό πολέμου, οπότε την ανώτατη διοίκηση ανελάμβαναν γενικοί προβλεπτές που στέλνονταν και πάλι από την Βενετία.