Γονέμης Δανιήλ

Image

Πρωτονοτάριος της αρχιεπισκοπής Κύπρου, που υπέγραψε στις 24.10.1577 έκκληση του αρχιεπισκόπου Τιμοθέου προς τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο Β, με την οποία του εζητείτο να απελευθερώσει την Κύπρο από την τουρκική κατοχή. Στο νησί διαπράττονταν τρομερές, καταπιεστικότατες αυθαιρεσίες από τους κατακτητές: αφαίρεση των περιουσιών των κατοίκων, παραβιάσεις των οικιών τους, ληστείες, βιασμοί, λεηλασίες μοναστηριών, βαρύτατη φορολογία, συστηματικές διώξεις στην είσπραξη των φόρων που οδηγούν πολλούς στον εξισλαμισμό, παιδομάζωμα για γενιτσαρισμό κ.ά. Οι μάχιμοι Χριστιανοί άνδρες υπολογίζονται από τους Δανιήλ και Τιμόθεο σε 55.000 άνδρες, ενώ οι Τούρκοι μάχιμοι σε 6.000 (λίγοι, λόγω των τεραστίων τουρκικών απωλειών στον πόλεμο με την Περσία). Μόνη σωτηρία για τους Κυπρίους είναι η ευνοϊκή απάντηση του Φιλίππου για αποστολή βοήθειας, που την περιμένουν με τον κομιστή του γράμματος.