Βεζέν Μιχαήλ Michael de Vezin

Image

Γαλλικής καταγωγής αλλά γεννημένος στο Λονδίνο διπλωμάτης. Διετέλεσε για 16 χρόνια πρόξενος της Αγγλίας στο Χαλέπι και στην Κύπρο. Πέθανε στη Λάρνακα το 1792 σε ηλικία 51 χρόνων και τάφηκε στο μικρό κοιμητήριο κοντά στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου. Κατέλειπε πλήθος σημειώσεων και εγγράφων που δημοσιεύθηκαν αργότερα από τον δεύτερο σύζυγο της χήρας του Ελισάβετ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Ερλάγκεν D. Gottlieb Harks σε γερμανική μετάφρασή του, το 1804. Από τη γερμανική μετάφραση μετέφρασε ξανά στην αγγλική τα τμήματα των εγγράφων του που αναφέρονται στην Κύπρο και τα εξέδωσε ο C. Cobham (Excerpta Cypria, 1908, σσ. 368-373).

 

Οι πληροφορίες που παρέχει ο Βεζέν για την Κύπρο της εποχής του είναι πολύτιμες, κυρίως σε θέματα οικονομικά, ιδίως για τη γεωργία και το εμπόριο, όπου δίνει συγκεκριμένους αριθμούς που φαίνεται ότι ήταν ελεγμένοι. Αμφίβολες όμως είναι οι πληροφορίες του για τον πληθυσμό της Κύπρου κατά το 1788-1792, που τον ανεβάζει σε 60.000 Τούρκους και 20.000 Έλληνες, τονίζοντας όμως την προηγούμενη υπεροχή των Ελλήνων. Προφανώς ο Βεζέν συγχύζει τον αριθμό των αρρένων Ελλήνων φορολογουμένων προς τον συνολικό αριθμό, ενώ για τους Τούρκους δίνει το σύνολο. Ωστόσο πρέπει να δεχθούμε ότι υπήρξε τότε σημαντική μείωση του ελληνικού πληθυσμού, εξαιτίας κυρίως του πλήθους των εξισλαμισμών.