Βιλλαμαρίνα Βερνάρδος Bernardo Villamarina

Ναύαρχος του βασιλιά Αλφόνσου της Αραγονίας, που στα 1450, σε καιρούς δύσκολους για την Κύπρο αναμείχθηκε στα πολιτικά πράγματα ως εξής: Ο μέγας μάγιστρος του τάγματος των Ιωαννιτών πληροφορήθηκε ότι στο περιβάλλον του βασιλιά Ιωάννη Β' (1432-1458) και στην κυβέρνησή του υπήρχαν διχογνωμίες ως προς την αντιμετώπιση των κινδύνων από τον εμίρη του Κανδηλώρου και άλλους συμμάχους του Τούρκους ηγεμόνες, που σχεδίαζαν να επιτεθούν κατά της Κύπρου, πράγμα εύκολο μετά την κατάληψη της Κωρύκου* από το Μεγάλο Καράμανο και την οριστική απώλειά της για την Κύπρο λίγο πριν. Ο σουλτάνος της Αιγύπτου αν και επικυρίαρχος της Κύπρου, την οποία όφειλε να προστατεύει, ωστόσο μάλλον ενεθάρρυνε την αφαίρεση της Κωρύκου από την κυριαρχία της Κύπρου, και ως βάση το λιμάνι αυτό της έναντι μικρασιατικής ακτής θα αποτελούσε στα χέρια των Τούρκων αφετηρία επιδρομών κατά του νησιού.

 

Οι Κύπριοι φεουδάρχες σύμβουλοι του Ιωάννη Β' αντίκριζαν με δειλία την απειλή, απεσύρθησαν στα φρούρια και οχυρά του νησιού και περίμεναν το μοιραίο. Μόλις το έμαθε αυτό ο μεγάλος μάγιστρος των Ιωαννιτών, που είχε μάταια μεσολαβήσει μεταξύ του Ιωάννη και του σουλτάνου, και του Μεγάλου Καράμανου, εξόπλισε δυο γαλέες και τις έστειλε από τη Ρόδο στην Κύπρο, προειδοποιώντας ταυτόχρονα τον Βιλλαμαρίνα για την πολύ επικίνδυνη κατάσταση, και γράφοντας στον Ιωάννη να βρει βάση στηρίξεως στις δικές του δυνάμεις και όχι στις δυτικές χώρες. Ταυτόχρονα έφθασαν στην Κύπρο στόλος από 10 πλοία υπό τον Βιλλαμαρίνα και άλλος στόλος του σουλτάνου της Αιγύπτου. Αυτό τρόμαξε τον εμίρη του Κανδηλώρου, που ματαίωσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά της Κύπρου, και στις 7.9.1450 υπέγραψε συνθήκη φιλίας με τον Ιωάννη Β'. Βάσει αυτής οι έμποροι των δυο χωρών θα είχαν ελεύθερη είσοδο στα λιμάνια τους, θα πληρώνονταν αποζημιώσεις για ζημιές του ενός μέρους από το άλλο, και θα αλληλοειδοποιούνταν για τυχόν επικείμενες επιθέσεις τρίτων εναντίον τους — όλα υπό την ευθύνη του μεγάλου μαγίστρου των Ιωαννιτών. Για την επίτευξη της συνθήκης αυτής συνέβαλε και η παρουσία του Βιλλαμαρίνα με τον στόλο του στα κυπριακά νερά.