Πτολεμαίος Μάκρων

Image

Στρατηγός των Πτολεμαίων και κυβερνήτης της Κύπρου, στην οποία υπηρέτησε γύρω στο 170 π.Χ. Το όνομά του αναφέρεται στο βιβλίο Μακκαβαίων της Παλαιάς Διαθήκης και σε επιγραφή από την Παλαίπαφο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχουν οι δυο πηγές, ο Πτολεμαίος Μάκρων ήταν αυλικός αξιωματούχος και κυβερνήτης και αρχιερέας όλων των ιερών στην Κύπρο. Επειδή υποστήριζε τις θέσεις των Ιουδαίων κατηγορήθηκε από τους φίλους του βασιλιά Πτολεμαίου. Για τούτο εγκατέλειψε την Κύπρο και προσχώρησε στον Αντίοχο τον Επιφανή, με αποτέλεσμα να χαρακτηρισθεί προδότης. Και επειδή δεν του απέμεινε πια αξιοπρεπής εξουσία, απογοητευμένος αυτοκτόνησε με δηλητήριο.