Καγκελλάριος

Αξίωμα του μεσαιωνικού βασιλείου της Κύπρου, δηλαδή της περιόδου της Φραγκοκρατίας (1192 -1489) Ο καγκελλάριος (chancelier ή τσαντσελλιέρης, όπως απαντάται στα χρονικά), ήταν «αξιωματούχος του βασιλείου» και διοριζόταν από τον βασιλιά κατά την ημέρα της στέψης του. Διατηρούσε το αξίωμά του για όλη του τη ζωή. Το αξίωμα αυτό δεν ήταν ανώτατο αλλά ανώτερο. Μεταξύ των κυρίων καθηκόντων του καγκελλαρίου ήταν η σύνταξη καταστατικών χαρτών και προνομίων.

 

Αρχικά στο αξίωμα του καγκελλαρίου διορίζονταν μόνο κληρικοί (αποκλείονταν βέβαια οι Έλληνες Ορθόδοξοι). Αργότερα όμως (από τον 14ο αιώνα) διορίζονταν και λαϊκοί.

 

Παρόμοιος ήταν και ο θεσμός του καγκελλαρίου στο μεσαιωνικό βασίλειο των Ιεροσολύμων.