Σαντίκ Μεχμέτ πασάς

Τούρκος στρατιωτικός, ο οποίος στάλθηκε στην Κύπρο από την οθωμανική κυβέρνηση το 1772 με δύναμη από 300 στρατιώτες σαν Φρουρά του νησιού κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1769-1774. Η δύναμη αυτή στάθμευσε στην Κύπρο για 18 μήνες και είχε σαν αποστολή την αποτροπή οποιασδήποτε εσωτερικής εξέγερσης, όπως είχε γίνει στην Πελοπόννησο, ή εξωτερικής (από ρωσικές ναυτικές δυνάμεις) επιχείρησης στην Κύπρο. Τα έξοδα της παραμονής της στην Κύπρο βάρυναν, ως συνήθως, τους κατοίκους και όχι την οθωμανική κυβέρνηση.