Ηρακλής - Θεμίσων

Κύπριος, εραστής του Σελευκίδη βασιλιά της Συρίας Αντιόχου Β’ του Θεού (261 - 246 π.Χ.). Κατά τον Αθήναιο, ο οποίος διασώζει την πληροφορία, ο Θεμίσων (αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα) είχε αυτοανακηρυχθεί σε Ηρακλή, ντυνόταν στις τελετές με δέρμα λιονταριού και κρατούσε ρόπαλο, κλασική αμφίεση του ημιθέου μυθικού ήρωα Ηρακλέους! Ακόμη υποχρέωσε τους υπηκόους του Αντιόχου να κάνουν θυσίες στον ίδιο, αναφωνώντας: στον Ηρακλή Θεμίσωνα. Την περίπτωση αυτή ο Αθήναιος την άντλησε από το 8ο βιβλίο των Ιστοριών του Πύθερμου του Εφέσιου.

 

Αλλού πάλι ο Αθήναιος αναφέρει ότι ο Θεμίσων ο Κύπριος, καθώς κι ένας άλλος Κύπριος που λεγόταν Άριστος, ήσαν κι οι δυο εραστές του Αντιόχου Β΄ και στην ουσία εκείνοι που πραγματικά κυβερνούσαν το βασίλειο της Συρίας.