Πασικράτης

Image

Κύπριος βασιλιάς της Αρχαιότητας, τον οποίο ο Αρριανός (2.22.2) ονομάζει Θουριέα (κατά τους διορθωτές των κωδίκων Κουριέα, δηλαδή βασιλιά του Κουρίου) και γράφει γι’ αυτόν ότι έλαβε μέρος στην πολιορκία της Τύρου (332 π.Χ.) στο πλευρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ο Πασικράτης, του οποίου το πλοίο βυθίστηκε από τους Τυρίους σε ξαφνική τους έφοδο, δεν ήταν, κατά τον Κυρ. Χατζηιωάννου, Κουριεύς αλλά Σόλιος, βασιλιάς των Σόλων (ΑΚΕΠ , Ε, 160). Σε τέτοια περίπτωση πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που το 331 π.Χ. ήταν χορηγός τραγικών παραστάσεων στη Φοινίκη, στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων μετά την επιστροφή του Αλεξάνδρου από την εκστρατεία του στην Αίγυπτο. Είναι επίσης το ίδιο πρόσωπο, το οποίο, το 315 π.Χ., μαζί με άλλους Κυπρίους βασιλιάδες, τον Νικοκρέοντα τον Σαλαμίνιο, τον Νικοκλή τον Πάφιο και τον Ανδροκλή τον Αμαθούσιο, έκαμαν συμμαχία με τον Πτολεμαίο, προκαλώντας έτσι στρατιωτική ενέργεια του Περδίκκα εναντίον τους.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια