Βοΐδιον

Image

Κυπρία εταίρα του 6ου/ 5ου  π.Χ. αιώνα. Το όνομά της διασώθηκε σε επιγραφή που βρέθηκε στην Κύπρο, μαζί με το όνομα μιας συναδέλφου της, της Πυθιάδος.

 

Η Βοΐδιον και η Πυθιάς είχαν κάνει προσφορά στη θεά του έρωτα Αφροδίτη. Η προσφορά τους απετελείτο από «ζώνας και γραφάς» σύμφωνα προς την επιγραφή. Είναι χαρακτηριστικό το ότι οι δυο Κυπρίες πόρνες συνόδευσαν την προσφορά τους στη θεά με την ακόλουθη φράση που διασώζεται στην επιγραφή:

 

Ἒμπορε καί φορτηγέ,

τό σόν βαλάντιον οἶδεν

καί πόθεν αἱ ζῶναι

καί πόθεν οἱ πίνακες.

 

Σε μετάφραση:

 

Έμπορε και ναυτικέ,

η δική σου τσέπη ξέρει

από πού είναι οι ζώνες

κι από πού οι ζωγραφιές.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια