Ντολφίν Νικολό Nicolo Dolfin

Βενετός ανώτατος διοικητικός αξιωματούχος στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Υπηρέτησε ως καπετάνιος (capitano) με έδρα την Αμμόχωστο, κατά το 1522-23.