Βραγαδίνος Φραγκίσκος Francesco Bragadino

Image

Γενικός προβλεπτής της Κύπρου στα 1537, οπότε διορίστηκε από τη Βενετία για ν' αντιμετωπίσει ειδικούς κινδύνους από τους Οθωμανούς Τούρκους. Η ένταση μεταξύ Βενετίας και Τουρκίας, που στα 1533 -1536 είχε οξυνθεί λόγω διαφόρων επεισοδίων πειρατείας, και μετά την αποτυχημένη τουρκική επίθεση εναντίον της Κέρκυρας (Αύγ. - Σεπτ. 1537), μεγάλωσε επικίνδυνα κατά το 1537 όταν ο τρομερός Οθωμανός πειρατής Χαϊρεντίν Βαρβαρόσσας (εξωμότης) κυρίευσε διάφορα βενετοκρατούμενα νησιά στο Αιγαίο. Μοιραία η προσοχή των Τούρκων εστράφη τότε και προς την Κύπρο. Το πιο σοβαρό επεισόδιο ήταν η σύλληψη βενετικού πλοίου με πολύτιμο φορτίο στα νερά της Κύπρου από τους Τούρκους, που προκάλεσε ανοιχτό βενετοτουρκικό πόλεμο. Μετά απ' αυτό η Βενετία θέλησε να βελτιώσει την άμυνα της Κύπρου. Για το σκοπό αυτό διόρισε τον Φραγκίσκο Βραγαδίνο γενικό προβλεπτή, με ειδικά καθήκοντα την οργάνωση των στρατιωτών (stradiotti) και των τουρκοπούλων. Ο Φραγκίσκος Βραγαδίνος αύξησε αριθμητικά σε μεγάλο βαθμό τα δυο αυτά σώματα και τους εκχώρησε προμήθειες σε χρήμα και κριθάρι για όσο διάστημα θα διαρκούσε ο πόλεμος (8 Φεβρουαρίου 1537). Παρ' όλα αυτά, στις 14 Μαϊου 1539, οι Τούρκοι έκαμαν καταστρεπτική επιδρομή κατά της Λεμεσού, που την ισοπέδωσαν και σχεδόν κατεδάφισαν το κάστρο της.

 

Πριν εκλεγεί γενικός προβλεπτής της Κύπρου, στις 9 Φεβρουαρίου 1537, και υπηρετήσει από τη θέση αυτή το 1537-1538, υπηρέτησε και πιο πριν στην Κύπρο, το 1529-1530, ως τοποτηρητής. Ακόμη πιο πριν, είχε υπηρετήσει και ως στρατιωτικός εκπρόσωπος της Βενετίας στη Βηρυτό.

 

Τόσο ως τοποτηρητής (luogotenente) το 1529-1530, όσο και ως γενικός προβλεπτής (proveditore generale), ο Φραγκίσκος Βραγαδίνος είχε εργαστεί για τη βελτίωση της αμυντικής ικανότητος της Κύπρου, η οποία απειλείτο συνεχώς από τους Οθωμανούς Τούρκους.