Ηγεμόνας

Τίτλος στρατιωτικού αξιωματούχου στην Κύπρο κατά την Ελληνιστική εποχή. Σε αφιερωματική επιγραφή που βρέθηκε στο Κίτιον, αναγράφονται οἱ ἐν Κιτίῳ τασσόμενοι αξιωματούχοι (δηλαδή οι υπηρετούντες στην περιοχή του Κιτίου) που έκαναν το αφιέρωμα προς τον Δία Σωτήρα, την Αθηνά Νικηφόρον και τον Πτολεμαίο Σωτήρα, με τους ακόλουθους βαθμούς:

 

Πρῶτοι φίλοι

Ἀρχισωματοφύλακες

Ἡγεμόνες ἐπ' ἀνδρῶν

Μαχαιροφόροι

Ἱππάρχαι

 

Εξάλλου, σε επιγραφή του 2ου π.Χ. αιώνα που βρέθηκε στην τοποθεσία Λιαστρικά της Ακανθούς (όπου πιστεύεται ότι βρισκόταν η αρχαία πόλη Αφροδίσιον), μαρτυρείται το όνομα κάποιου Μεννέα που φέρει τον βαθμό του ἡγεμόνος.

 

Ο Μεννέας αυτός θα πρέπει να ήταν ο διοικητής στρατιωτικού σώματος που στάθμευε στην περιοχή του Αφροδισίου.

 

Οι ἡγεμόνες ήσαν, πιθανότατα, διοικητές πεζικών σωμάτων στρατού, ενώ οι ιππάρχαι ήσαν διοικητές σωμάτων ιππικού. Οι μαχαιροφόροι εκτελούσαν, προφανώς, αστυνομικά καθήκοντα και καθήκοντα βασιλικών σωματοφυλάκων, οι δε λοιποί ήσαν υψηλότερου βαθμού αξιωματούχοι, γι' αυτό κι αναγράφονται πρώτοι ιεραρχικά στην επιγραφή του Κιτίου.